ขอเชิญร่วมงานพิธีพุทธาภิเษก องค์เทพไฉ่ซิงเอียะ ที่ พระนครศรีอยุธยา

by

วันพุธที่ 18 เมษายน พุทธศักราช 2561

          ขอเชิญร่วมงานพิธีพุทธาภิเษก องค์เทพไฉ่ซิงเอียะ ณ สถานปฏิบัติธรรมพระมหาจักรพรรดิ์พระโพธิสัตว์กวนอิมในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. มีพระคณาจารย์เข้าร่วมพุทธาภิเษก ดังนี้

อธิษฐานจิต เจริญภาวนา

พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ จุดเทียนชัย

          ๑.หลวงพ่อหวล วัดพุทไธสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา

          ๒.หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา

          ๓.หลวงปู่เฉลิม วัดพระญาติการาม พระนครศรีอยุธยา

          ๔.หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม พระนครศรีอยุธยา

          ๕.หลวงพ่อชาติ วัดกษัตริยาราม พระนครศรีอยุธยา

          ๖.พระครูวิบูล วัดเสาธง พระนครศรีอยุธยา

          ๗.หลวงพ่อดิลก วัดสิรินธรเทพรัตนาราม นครปฐม

          ๘.หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ สมุทรสงคราม

          ๙.พระอาจารย์บ๊ะ วัดโพธิ์ลังการ์ สิงห์บุรี

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.