แก้ชง ปี พุทธศักราช 2561

by

แก้ชง ปี พุทธศักราช 2561

ปีนักษัตร   ที่ถูกกระทบ บั่นทอนสุขภาพ การเงิน การงาน ชีวิตส่วนตัว คือ

          1. ปีมะโรง 100%    จะพบอุปสรรค หรือถูกกระทบกระทั่ง, คดีความ, เหตุร้าย, อุบัติเหตุ, เจ็บป่วย, โรคภัยเบียดเบียน, ขัดแย้ง ปะทะ เสียเงินทองทรัพย์สิน (ชง)

           2. ปีฉลู 75%   เกิดความบาดหมาง, หย่าร้าง, ฟ้องร้อง, ชู้สาว, หุ้นส่วนแตกคอ เกิดปากเสียง (ผั่ว) คนที่เกิดช่วงเดือน ธันวาคม ที่เข้าเดือนอ้ายแล้ว (เดือน 1 ไทย) ก็ให้นับรวมเข้าปีนักษัตรใหม่ด้วย

          3. ปีมะแม 50%   จะถูกรบกวน ไม่มั่นใจ หงุดหงิด เกิดเรื่องรำคาญใจ งานขลุกขลักจากเรื่องไร้แก่นสาร เบียดเบียน (เฮ้ง)

          4. ปีจอ 25%   จะถูกใส่ร้าย, เกิดคดีความ, เสียทรัพย์สิน, ถูกขัดขวาง (ห่าย)

 วิธีแก้เคล็ด ให้ทำทั้ง 2 วิธีการ (ห้ามทำตรงกับวันพระไทย)

          1. ให้ไปลงชื่อให้พระสงฆ์จีนสวดให้ที่ วัดเล่งเน่ยยี่ (วัดมังกรกมลาวาส) แถวเยาวราช หรือที่ บางบัวทอง (สาขาที่ 2 ของวัดเล่งเน่ยยี่ ) หลังตรุษจีน

          2. ให้พิธีแก้ชง ที่ ศาลเจ้านาจา อ่างศิลา บางแสน จังหวัด ชลบุรี

          3. ให้ทำพิธีแก้ชง ที่ “สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิม” ตำบล ตลาดเกรียบ ใกล้ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา วิ่งสายใน ดูแผนที่ได้ www.chakrapat.com/contact/ ให้ทำ
               1) เดือน 1 ไทย
               2) หลังตรุษจีน
               3) ก่อนหรือหลังสารทจีน

                    3.1 นำเครื่องเซ่นไหว้แก้ชง สักการะ ไท้ส่วยเอี้ย (มีขายที่ศาลเจ้า) จุดธูป-เที่ยน บูชาให้ทั่วศาล ทำตามคำแนะนำของผู้ดูแลศาล ขอยันต์เทพไท้ส่วยเอี้ย กันปีชง ไว้ติดตัวคุ้มครอง

                         3.1.1 ไหว้เทพไท้ส่วยเอี้ย (ทั้งหมดมี 60 องค์) ประจำปี พุทธศักราช เกิดของตนเองต้องให้เห็นหน้าตัวเองปรากฏในกระจกเงาด้วย อธิษฐานให้ท่านช่วยคุ้มครอง และกราบขอบพระคุณที่เมตตาดูแลรักษาตลอดมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน
                         3.1.2 ไหว้เทพไท้ส่วยเอี้ยประจำปี พุทธศักราช 2560 กราบขอบคุณที่ดูแลมาทั้งปี กราบองค์ไท้ส้วยเอี้ยประจำปี พุทธศักราช 2561 และองค์ไท้ส่วยเอี้ยประจำปี พุทธศักราช 2506 องค์ที่ 40 ให้หน้าอยู่ในกระจกเงาด้วยทุกครั้ง (คำอธิษฐานขอพรตามด้านล่าง)
                         3.1.3 ไหว้พระองค์ประธาน (อยู่ตรงกลาง)
                         3.1.4 ไหว้เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือแกะด้วยไม้ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

คำอธิษฐานขอพรจากเทพนักษัตรปีจอ (โบ่ว-สุก) องค์ไท้ส่วยเอี้ย องค์ที่ 35 ประจำปี พุทธศักราช 2561

          – ขอพลานุภาพ อำนาจบารมี พลังสมพงษ์ภาคีแห่งนักษัตรปีเถาะ (กุ่ย-เบ้า) ด้วย นักษัตรปีจอ (โบ่ว-สุก) ผู้ทรงอำนาจในกาลนี้ จงโปรดบรรเทาโทษ อดโทษ อย่าได้บังเกิดโทษทัณฑ์ทั้งหลายแก่ข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า
          – ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว อีกทั้งเหล่าบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า จงปราศจากทุกข์โศก โรคภัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้เว้นจากความเดือดร้อน ล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวง
          – ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว อีกทั้งเหล่าบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า จงเป็นผู้ได้ประกอบทานอันบริสุทธิ์ จงเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ จงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอันบริสุทธิ์ ห่างไกลจาก กิเลส ตัณหา ราคะทั้งหลาย จงเป็นผู้มีความนอบน้อม จงเป็นผู้มีสิริ มีจักษุได้ประจักษ์ มีโสตได้สดับในพระสัทธรรมแห่งพระผู้เป็นเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้า ศาสดาแห่งโลกทั้งปวง
          – ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว อีกทั้งเหล่าบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า จงประสบแต่ความผาสุก ความสวัสดี มีความเบิกบานใจ เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ สำราญด้วยปฏิภาณสมบัติ และธนสารสมบัติ สมบูรณ์ทุกประการเทอญ

คำอธิษฐานขอพรจากเทพนักษัตรปีเถาะ (กุ่ย-เบ้า) องค์ไท้ส่วยเอี้ย องค์ที่ 40 ประจำปี พุทธศักราช 2506

          – ด้วยบารมีแห่งนักษัตรปีจอ (โบ่ว-สุก) ผู้ทรงอำนาจ อันโคจรเข้าคุ้มครองโลกตลอดปีนี้ จงโปรดขจัดความเจ็บปวด โรค ภัยร้าย ทั้งหลายให้บำราศไป
          – ขอความยากไร้ ความจัญไรทั้งปวง จงมลายหายสิ้นไป
          – ขอบารมีแห่งนักษัตรปีจอ (โบ่ว-สุก) ผู้ทรงอำนาจ จงโปรดอดโทษ อย่าได้บังเกิดโทษทัณฑ์ทั้งหลายแก่ข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า
          – ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว อีกทั้งเหล่าบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า จงแผ้วพานจากทุกข์โศก โรค ภัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้เว้นจากความเดือดร้อน ล่วงเสียซึ่งเวรทั้งหลายทั้งปวง
          – ขอบารมีแห่งนักษัตรปีจอ (โบ่ว-สุก) ผู้ทรงคุณ โปรดนำพาความสวัสดีมีมงคลมาสู้ข้าพเจ้าและครอบครัว อีกทั้งเหล่าบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า
          – ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว อีกทั้งเหล่าบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า จงเป็นผู้ได้ประกอบทานอันบริสุทธิ์ จงเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ จงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอันบริสุทธิ์ ห่างไกลจาก กิเลส ตัณหา ราคะทั้งหลาย จงเป็นผู้มีความนอบน้อม จงเป็นผู้มีสิริ มีจักษุได้ประจักษ์ มีโสตได้สดับในพระสัทธรรมแห่งพระผู้เป็นเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้า ศาสดาแห่งโลกทั้งปวง
          – ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว อีกทั้งเหล่าบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า จงประสบแต่ความผาสุก ความสวัสดี มีความเบิกบานใจ เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ สำราญด้วยปฏิภาณสมบัติ และธนสารสมบัติ สมบูรณ์ทุกประการเทอญ

ทิศที่ห้ามกระทบ (ทิศชง) สองทิศนี้ห้ามทุบห้ามตอก คือ 1.ทิศเหนือ(315 องศา – 45องศา) 2.ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (105 องศา – 135 องศา)
          – ถ้าหลังบ้านพิงทิศนี้ ห้ามกระทำการใดๆ และห้ามย้ายเข้า
          – ถ้าหลังบ้านไม่ได้พิงสองทิศนี้ จะตอด จะทุบ จะซ่อมแซม สองทิศนี้ก็ได้ แต่ให้เริ่มจากทิศอื่นก่อน ค่อยมาทำสองทิศนี้
         – เริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.