ขอเชิญร่วมห่มผ้าพระนอนองค์ใหญ่ที่ จ. พระนครศรีอยุธยา

by

วันพฤหัสที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2561

          ขอเชิญร่วมห่มผ้าพระนอนองค์ใหญ่ที่ จ. พระนครศรีอยุธยา และบวงสรวงเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใน เวลา 15.00 น. ณ. วัดโลกยสุธาราม พระครูโกศลธรรมโสภิต ประธานสำนักปฏิบัติธรรมพระมหาจักรพรรดิ์โพธิสัตว์กวนอิม นำคณะลูกศิษย์ร่วมห่มผ้าพระนอนวัดโลกยาราม และห่มผ้าเจดีย์พระนเรศวร ณ.วัดวรเชษฐ์ cr. น้องเน้น

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.