พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปหลวงเดิม ภู่กันฟ้า และเบิกเนตรพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

by

 วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2560

          ภาพงานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปหลวงเดิม ภู่กันฟ้า และเบิกเนตรพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ณ สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา พระมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิม
          พระคณาจารย์ร่วมอธิษฐานจิต
               1 พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศ์ จุดเทียนชัย
               2 หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก
               3 หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม
               4 หลวงพ่อบ๊ะ วัดโพธิลังการ์ ดับเทียนชัย

~ ภาพพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตร พระกษิติครรภ์ , หลวงพ่อเดิม และ พู่กันฟ้าประทาน ชุดที่ 1 
~ ภาพพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตร พระกษิติครรภ์ , หลวงพ่อเดิม และ พู่กันฟ้าประทาน ชุดที่ 2 

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.