ภาพพระครูโกศลธรรมโสภิต ( พระอาจารย์อ๊อด ) พระอาจารย์ศิริชัย (พระอาจารย์บ๊ะ) และพระครูพิศาลสรนาถ ได้นำคณะลูกศิษย์ ไหว้พระธาตุ 10 จอม

by

 วันเสาร์ที่ 28 เมษายน – วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561

          ภาพพระครูโกศลธรรมโสภิต ( พระอาจารย์อ๊อด ) พระอาจารย์ศิริชัย (พระอาจารย์บ๊ะ) และพระครูพิศาลสรนาถ ได้นำคณะลูกศิษย์ ไหว้พระธาตุ 10 จอม ( พระธาตุดอยตุง , พระธาตุจอมกิตติ , พระธาตุจอมจันทร์ , พระธาตุจอมสัก , พระธาตุจอมทอง , พระธาตุจอมจ้อ , พระธาตุจอมแว่ , พระธาตุจอมหมอกแก้ว , พระธาตุจอมแจ้ง , พระธาตุจอมผ่อ )

พระธาตุดอยตุง

พระธาตุจอมกิตติ

พระธาตุจอมจันทร์

พระธาตุจอมสัก

พระธาตุจอมทอง

พระธาตุจอมจ้อ

พระธาตุจอมแว่

พระธาตุจอมหมอกแก้ว

พระธาตุจอมแจ้ง

พระธาตุจอมผ่อ

~ ภาพแสดงทริปไหว้พระธาตุ 10 จอม  

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.