ภาพแสดงมุทิตาจิตวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์อ๊อดพระครูโกศลธรรมโสภิต

by

 วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2561

          ภาพแสดงมุทิตาจิตวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์อ๊อดพระครูโกศลธรรมโสภิต ( พระอาจารย์อ๊อด )

~ ภาพแสดงมุทิตาจิตวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์อ๊อด ชุดที่ 1 
~ ภาพแสดงมุทิตาจิตวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์อ๊อด ชุดที่ 2 

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.