ภาพพิธีพุทธาภิเษก องค์เทพไฉ่ซิงเอียะ

by

 วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พุทธศักราช 2561

          ภาพพิธีพุทธาภิเษก องค์เทพไฉ่ซิงเอียะ 

~ ภาพพิธีพุทธาภิเษก องค์เทพไฉ่ซิงเอียะ ชุดที่ 1 
~ ภาพพิธีพุทธาภิเษก องค์เทพไฉ่ซิงเอียะ ชุดที่ 2 

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.