พระครูโกศลธรรมโสภิต ( พระอาจารย์อ๊อด ) พระอาจารย์ศิริชัย (พระอาจารย์บ๊ะ) และพระครูพิศาลสรนาถ ได้นำคณะลูกศิษย์ ไหว้พระแก้ชง เปิดรับโชคลาภ 15 วัด ณ เมืองฮ่องกง

by

 วันพฤหัสบดีที่ 8-11 มีนาคม พุทธศักราช 2561

          พระครูโกศลธรรมโสภิต ( พระอาจารย์อ๊อด ) พระอาจารย์ศิริชัย (พระอาจารย์บ๊ะ) และพระครูพิศาลสรนาถ ได้นำคณะลูกศิษย์ ไหว้พระแก้ชง เปิดรับโชคลาภ 15 วัด ณ เมืองฮ่องกง

~ ภาพพระครูโกศลธรรมโสภิต ( พระอาจารย์อ๊อด ) พระอาจารย์ศิริชัย (บ๊ะ) และพระครูพิศาลสรนาถ ได้นำคณะลูกศิษย์ ไหว้พระแก้ชง เปิดรับโชคลาภ 15 วัด ณ เมืองฮ่องกง

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.