พระครูโกศลธรรมโสภิต ( พระอาจารย์อ๊อด ) และพระศิริชัย ( พระอาจารย์บ๊ะ ) นำไหว้บวงสรวงพระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย พระบาทห้วยต้ม และวัดพระพุทธบาทตากผ้า

by

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

     พระครูโกศลธรรมโสภิต ( พระอาจารย์อ๊อด ) และพระศิริชัย ( พระอาจารย์บ๊ะ ) นำไหว้บวงสรวงพระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย พระบาทห้วยต้ม และวัดพระพุทธบาทตากผ้า 

 

~ ภาพ พระครูโกศลธรรมโสภิต ( พระอาจารย์อ๊อด ) และพระศิริชัย ( พระอาจารย์บ๊ะ ) นำไหว้บวงสรวงพระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย พระบาทห้วยต้ม และวัดพระพุทธบาทตากผ้า  

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.