เริ่มด้วยพระครูโกศลธรรมโสภิต ( พระอาจารย์อ๊อด ) ท่านได้เดินทางพาคณะลูกศิษย์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปไหว้พระทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งครั้งนี้ท่านได้ไปเกาะไหหลำ ได้ไปไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งมี 3 ด้าน ไม่ว่าท่านจะเดินไปที่ใดก็เห็นพระโพธิสัตว์กวนิมมองอยู่ทุกที่ๆท่านเดินไป จึงมีคติว่า เพราะเหตุใดจึงมีความรู้สึกเช่นนี้ ทำให้ท่านเดินทางไปเสี่ยงสัจอธิษฐานถึง 3 ครั้ง ก็สำเร็จผลทุกครั้ง ท่านเลยมีความคิดที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิมนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือเหล่าลูกศิษย์และผู้คนทั่วไป

          หลังเดินทางกลับมาไม่นานก็มีการติดต่อจากผู้คนหลายรายมาบอกขายที่ดิน หลายแปลง จนมาได้ ณ ที่ปัจจุบันจากหลาย 10 ไร่จนเป็น 100 ไร่ ซึ่งท่านมีความตั้งใจให้ได้ 300 ไร่ อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิม ส่วนมากท่านจะสร้างด้วยหินแกะสลักจาก เมืองจีน เพื่อประดิษฐานอยู่ ณ สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิม อย่างยั่งยืนถาวรสืบต่อไป และได้สร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่สูงรวมฐานแล้วประมาณ 54 เมตร มี 4 ด้าน 4 ปาง เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้คนเหล่าเวไนยสัตว์ให้ทั่วถึงสมกับพระมหาจักรพรรดิผู้ปกครอง 4 คราบมหาสมุทร ซื่งสั่งแกะสลักจากหินนำเข้าสู่เมืองไทยจะแล้วเสร็จในอีกไม่นานเกินรอ

          เริ่มแรกทาง สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้จดทะเบียนในนาม ” มูลนิธิพระมหาจักรพรรดิ ” ซึ่งไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องจากชื่อตรงกับพระนามของพระมหากษัตริย์ในอดีต จึงตั้งชื่อมูลนิธิใหม่ว่า ” มูลนิธิพระมหามงคลพุทธนิมิตอวโลกิเตศวร ” ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 หมู่ 8 ตำบล ตลาดเกรียบ อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมีจุดประสงค์ สรุปพอสังเขปได้ใจความดังต่อไปนี้

          1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
          2. ส่งเสริมและสนับสนุน ช่วยเหลือ การศึกษา การกีฬา แก่นักเรียนที่ยากจน และสาธารณกุศล
          3. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
          4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
          5. ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
          6. ไม่จัดตั้งโต๊ะสนุกเกอร์ หรือ บิลเลียนแต่อย่างใด ฯลฯ

          ปัจจุบัน สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิม มีเนื้อที่ รวมแล้วกว่า 180 ไร่ แต่ยังต้องการปัจจัยในการซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อจัดสร้าง สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา และที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้นั้น การสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิม ปาง 4 พระพักตร์ หรือ เรียกอีกหนึ่งว่า ” พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิม ” ซึ่งต้นทุนในการก่อสร้างเฉพาะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ประมาณ 65,000,000 ล้านบาท ( ความสูง 42 เมตร ไม่รวมส่วนฐาน ) ออกแบบสร้างโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้หินหยกขาว

          ขณะนี้ สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้เริ่มสร้างส่วนกลีบบัวที่ฐานแล้ว คาดว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ทั้งองค์ในไม่นาน

          ความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิมนั้น ปรากฎตั้งแต่ที่ทาง สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา ฯลฯ ได้เริ่มกำหนดอาณาเขตที่จะใช้ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ไม่น่าเชื่อว่า ผู้ที่นำผลไม้ต่าง ๆ มาบวงสรวงขอพรบริเวณพื้นที่นั้น ๆ จะประสบความสำเร็จแทบทั้งสิ้น และได้กลับมาบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดสร้าง พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิม ตามที่ได้ให้สัจจะไว้

          จวบจนปัจจุบัน ทาง สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา ฯลฯ สามารถนำปัจจัยที่ได้บริจาค นำไปจัดสร้างพระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์จำลอง สูงประมาณ 4 เมตร และ 7 เมตร เพื่อให้ประชาชนได้ไหว้สักการะขอพรให้ชีวิตประสบความสำเร็จดังความปรารถนา นอกจากนี้ ยังได้มีโครงการก่อสร้างสาธารณสถานอื่นๆ ภายใน สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา ฯลฯ อาทิ เช่น โรงทาน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ

          ในการสร้าง มูลนิธิพระมหามงคลพุทธนิมิตอวโลกิเตศวร แห่งนี้ พระอาจารย์อ๊อด ได้กล่าวสั้นๆ ได้ใจความว่า” มูลนิธิ ฯ เป็นของทุกคนมิใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง อาตมาเป็นเพียงศูนย์กลางของญาติโยมเท่านั้น ใครทำใครได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอวยพรให้ ความสำเร็จจะมีได้ ถ้าทุกๆคนร่วมใจช่วยกันสร้างขึ้น “