ข่าวประจำวันนี้

ขอเชิญร่วมงานพิธีพุทธาภิเษก องค์เทพไฉ่ซิงเอียะ ที่ พระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 18 เมษายน พุทธศักราช 2561

          ขอเชิญร่วมงานพิธีพุทธาภิเษก องค์เทพไฉ่ซิงเอียะ ณ สถานปฏิบัติธรรมพระมหาจักรพรรดิ์พระโพธิสัตว์กวนอิมในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. มีพระคณาจารย์เข้าร่วมพุทธาภิเษก ดังนี้

Read more
ข่าวประจำวันนี้

ขอเชิญร่วมงาน พิธีกรรม ซิโกวเด็ก ประจำปี 2561 ณ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

พิธี ซิโกวเด็ก ประจำปี 2561
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561
( วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ไทย เดือน 7 จีน )
ณ สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนา พระมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิม
( พระโพธิสัตว์กวนอิม…

Read more
Latest news
Mothnaboon

ภาพแสดงมุทิตาจิตวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์อ๊อดพระครูโกศลธรรมโสภิต

 วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2561

          ภาพแสดงมุทิตาจิตวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์อ๊อดพระครูโกศลธรรมโสภิต ( พระอาจารย์อ๊อด )…

Mothnaboon

พระครูโกศลธรรมโสภิต ( พระอาจารย์อ๊อด ) และคณะลูกศิษย์ ร่วมบริจาค มอบข้าวสารเป็นกองทุนอาหารกลางวัน

 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561

          พระครูโกศลธรรมโสภิต ( พระอาจารย์อ๊อด )…